Exposities & Hoogtepunten

December 2023

Finalist in de Richeson75 Online International Art Competition – categorie Animals, Birds & Wildlife

https://richeson75.com/pages/wildlife/2023/index.html

Oktober 2023

Finalist in de oktober 2023 Plein Air Salon Competition met mijn pastel tekening Tosca Bram en Max

https://pleinairsalon.com/october-2023-awards

 

 

 

 


17 maart -19 mei 2023
Finalist bij de Internationale tentoonstelling Richeson 75
In Kimberly Wisconsin.
Online en galerie tentoonstelling.
Categorie- kleine werken 2023.

Buitengewoon stoer 2018
Deelname aan BGS 2018, beurs voor jacht en outdoor.
Lokatie: De Weverij op het indie terrein in Almelo.
23,24 en 25 maart open van 10.00-18.00 uur.

Amerika Art Awards 2017
Deelname Amerika Art Awards in Augustus 2017.
Deelnemers uit 56 landen.
In de categorie Impressionism Animals heb ik met mijn schilderij “Parrots” een 4e plek behaald.

Septemberkunst 2017
Expositie tijdens de kunstroute. www.septemberkunst.nl

Koppelkerk Bredevoort
16-07/14-08 2016
Deze zomer exposeert Bettina Nienhaus in de bovenzaal van de Koppelkerk. Van jongs af aan heeft Nienhaus al een fascinatie voor het tekenen en schilderen van dieren. Inmiddels is Nienhaus uitgegroeid tot een vermaard portretschilder van mens en dier. Als Wildlife-kunstenaar exposeerde ze in binnen- en buitenland, en momenteel naast Bredevoort in Singapore. Kom tot 14 augustus genieten van de fabelachtige dierportretten van Bettina Nienhaus. www.koppelkerk.nl

Mandala Wildlife Art Singapore
November 2015
Mandala Fine art Gallery organiseert de grootste internationale Wildlife Art expositie in Singapore.
De galerie selecteerde 36 kunstenaars uit 15 landen.
Ik ben zeer vereerd dat ik één van de deelnemende kunstenaars ben en mijn werk getoond wordt tussen andere grote namen uit de wildlife art scene.

Septemberkunst 2015
Zaterdag en zondag 19/20 en 26/27 september 2015 houd ik mijn expositie tijdens de kunstroute. Adres : Langenberg ,Sondernweg 8 , 7122 LH Aalten. Bezichtiging van 11.00 tot 17.00 uur . Graag tot dan! Info : www.septemberkunst.nl

Deelnemer Groene Dagen
Kasteel en tuinen Middachten,Landgoed Middachten 3,6994 JC De Steeg. Evenement voor jacht, bos & boom. www.groenedagen.nl

Septemberkunst 2013
Zaterdag en zondag 21/22 en 28/29 september 2013 expositie tijdens kunstroute . Expositie lokatie: Langenberg, Sondernweg 8 Aalten. www.septemberkunst.nl

December 2023

Finalist at the Richeson75 Online International Art Competition - Animals, Birds & Wildlife category

https://richeson75.com/pages/wildlife/2023/index.html

October 2023

Finalist in the October 2023 Plein Air Salon Competition with my pastel drawing Tosca Bram and Max

https://pleinairsalon.com/october-2023-awards

 

 

 

 


March 17-May 19, 2023

Finalist at the International Exhibition Richeson 75
In Kimberly Wisconsin.
Online and gallery exhibition.
Category- small works 2023.
Link: https://richeson75.com/pages/smallworks/2023/index.html

Extraordinarily tough 2018
Participation in BGS 2018, hunting and outdoor trade fair.
Location: De Weverij at the indie grounds in Almelo.
23,24 and 25 March open from 10am-6pm.

America Art Awards 2017
Participation America Art Awards in August 2017.
Participants from 56 countries.
I won 4th place in the Impressionism Animals category with my painting "Parrots".

September Art 2017
Exhibition during the art route. www.septemberkunst.nl

Koppelkerk Bredevoort
16-07/14-08 2016
This summer, Bettina Nienhaus is exhibiting in the Koppelkerk's upper hall. Since childhood, Nienhaus has had a fascination for drawing and painting animals. Since then, Nienhaus has become a renowned portrait painter of humans and animals. As a Wildlife artist, she exhibited at home and abroad, and currently next door to Bredevoort in Singapore. Come and enjoy Bettina Nienhaus' fabulous animal portraits until 14 August. www.koppelkerk.nl

Mandala Wildlife Art Singapore
November 2015
Mandala Fine art Gallery is organising the largest international Wildlife Art exhibition in Singapore.
The gallery selected 36 artists from 15 countries.
I am very honoured to be one of the participating artists and have my work shown among other big names in the wildlife art scene.

September art 2015
Saturday and Sunday 19/20 and 26/27 September 2015 I will hold my exhibition during the art route. Address : Langenberg ,Sondernweg 8 , 7122 LH Aalten. Viewing from 11am to 5pm . Hope to see you then ! Info : www.septemberkunst.nl

Participant Green Days
Middachten Castle and Gardens,Middachten Estate 3,6994 JC De Steeg. Event for hunting, forest & tree. www.groenedagen.nl

September art 2013
Saturday and Sunday 21/22 and 28/29 September 2013 exhibition during art route . Exhibition location: Langenberg, Sondernweg 8 Aalten. www.septemberkunst.nl